SR Międzyrzecz - Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej

  Witamy na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu

Kontakt: Instytucje nadrzędne:
Sąd Rejonowy
ul. Wojska Polskiego 1
66-300 Międzyrzecz
tel. +48 95 741 23 95
fax +48 95 742 40 16
e-mail:


Pokaż Sąd Rejonowy na większej mapie

Godziny urzędowania: Godziny otwarcia Kasy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
16:00 - 18:00 - dyżurują wyznaczone osoby w sekretariatach
Wtorek - piątek: 07:00 - 15:00
Poniedziałek: 08:00 - 15:30
Wtorek - piątek: 08:00 - 14:00

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: zgodnie z harmonogramem
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: zgodnie z harmonogramem
Uwaga: W okresie letnim prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji o dyżurach kuratorów

Informacja dla niepełnosprawnych
Informacja dla niepełnosprawnych interesantów
Numery kont bankowych:

Grzywny, koszty i opłaty sądowe (dochody):
NBP o/Zielona Góra
15 1010 1704 0093 5122 3100 0000

Zaliczki do spraw:
NBP o/Zielona Góra
52 1010 1704 0093 5113 9800 0000

Fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej:
BGK o/Zielona Góra
37 1130 1222 0030 2045 8420 0001

Poręczenia majątkowe i wadia (depozyty):
BGK
16 1130 1017 0021 1002 8490 0004

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Procedury postępowania interwencyjnego dla przedstawicieli instytucji i służb pierwszego kontaktu z przypadkami przemocy w rodzinie.
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2014 r.
Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykaz danych teleadresowych Ośrodków Pomocy Społecznej.
Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.
 
Portal orzeczeń Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Mapa pomocy postpenitencjarnej na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
 

Aktualności

Informacja o kasie Sądu w budynku Wydziałów Zamiejscowych w Sulęcinie

23.03.2015

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu informuje, iż w okresie od 01 do 30 kwietnia 2015 roku kasa Sądu w budynku Wydziałów Zamiejscowych w Sulęcinie będzie nieczynna.

Wszelkie wpłaty proszę dokonywać na konta Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu zamieszczone na stronie internetowej.

Zakup znaków opłaty sądowej będzie możliwy tylko w Kasie SR w Międzyrzeczu.

Jednocześnie przypominamy, iż opłaty sądowe do KRK można uiszczać bezpośrednio na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości.

Informacja o wpłatach i wypłatach dla sum depozytowych

09.01.2015

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu informuje, że od 01.01.2015r zgodnie z ar. 83a ustawy o finansach publicznych wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w Kasach Sądu.


Wpłaty należy dokonywać wyłącznie w placówkach pośrednika kasowego - Banku Pekao SA na rachunek bankowy:


BGK 56 1240 6957 0111 0000 0000 0892Opublikował: Edward Stefaniak
Publikacja dnia: 31.12.2014
Podpisał: Andrzej Czyżyk
Dokument z dnia: 01.07.2010
Dokument oglądany razy: 223 824