Przeglądanie akt

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu informuje, że przeglądanie akt sprawy przez strony może odbywać się w godzinach pracy sądu, przy czym ze względu na potrzebę ich przygotowania do udostępnienia, zwracamy się o uprzednie ustalenie terminu telefoniczne z wydziałem w którym akta się znajdują.