Informacje ogólne

Status prawny

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu powołany został Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. (Dz. U.75.18.99 z późniejszymi zmianami).

Tryb działania i organizacja

Sąd Apelacyjny w Szczecinie działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 roku poz. 133, t.j.), na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2316) oraz na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22 z 2003 r.).

Obszar właściwości

Obszar właściwości dla Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu obejmuje gminy: Międzyrzecz, Bledzew, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i Trzciel.

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu dzieli się na wydziały:

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Karny
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • V Wydział Ksiąg Wieczystych

W Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu utworzone są sekcje i zespoły:

  • Samodzielna Sekcja Administracyjna
  • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Rejestr zmian dla: Informacje ogólne

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
Prezes Sądu
Opublikował:
Andrzej Czyżyk
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
Usunięcie SWOiNS