Informacje

Punkt Informacyjny działający w Biurze Podawczym

ul. Wojska Polskiego 1 pok. 3 (parter)
66-300 Międzyrzecz

tel./fax 95 742 40 09
fax 24h 95 742 40 16
e-mail: info@miedzyrzecz.sr.gov.pl

Zadania:

 1. Udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych.
 2. Wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału.
 3. Kierowanie interesantów' do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w Punkcie Informacyjnym nie będzie możliwa.
 4. Udzielanie pomocy podczas pobytu w Sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
 5. Udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, mediatorach, oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka, udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism.
 6. Informowanie o strukturze organizacyjnej Sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw, udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism.
 7. Udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze' mediacji w poszczególnych rodzajach spraw.
 8. Organizację i sposób działania Biura Obsługi Interesantów i czytelni akt określa regulamin

Godziny przyjęć interesantów:

 • Biuro Podawcze: Poniedziałek w godzinach 8:00 - 18:00, Wtorek - Piątek 7:30 - 14:30
 • Prezes Sądu: Poniedziałek w godzinach 13:00 - 15:00, pokój 38a
 • Przewodniczący I Wydziału Cywilnego: Poniedziałek w godzinach 9:00 - 12:00, pokój 25a
 • Przewodniczący II Wydziału Karnego: Środa w godzinach 10:00 - 12:00, pokój 38
 • Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: Poniedziałek w godzinach 9:00 - 12:00, pokój 42a
 • Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych: Poniedziałek w godzinach 11:00-13:00, pokój 10
 • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej: zgodnie z harmonogramem
 • Pozostałe jednostki organizacyjne oraz sekretariaty wydziałów: Poniedziałek - Piątek w godzinach urzędowania Sądu

Punkt informacyjny nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych

 

 

Rejestr zmian dla: Informacje

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-01-21
Publikacja w dniu:
2020-01-21
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-01-21
Publikacja w dniu:
2020-01-21
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
Prezes Sądu
Opublikował:
Andrzej Czyżyk
Dokument z dnia:
2017-05-26
Publikacja w dniu:
2017-05-26
Opis zmiany:
Poprawiono tekst
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
Prezes Sądu
Opublikował:
Andrzej Czyżyk
Dokument z dnia:
2017-05-18
Publikacja w dniu:
2017-05-18
Opis zmiany:
Dodano zadania biura i godziny przyjęć interesantów.