Redakcja

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu

ul. Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz
e-mail: bip@miedzyrzecz.sr.gov.pl

Administrator BIP: Andrzej Czyżyk

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.