Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 poniżej znajdują się dane teleadresowe istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

Linki do baz teleadresowych i wykazów instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego.

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego

2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego

3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2019r.

5. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno - edukacyjnych - baza danych 2019r.

6. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego

7. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa

8. Rejestr Wojwwody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia

9. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie –wyszukiwarka

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA":

http://www.niebieskalinia.info/

 

Zobacz również:

Dodatkowe informacje na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości

Dodatkowe informacje o programie na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dodatkowe informacje o programie na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Pliki do pobrania

Wykazy dla województwa lubuskiego

Poniżej prezentujemy do pobrania wykazy podmiotów zaangażowanych w program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego.

 

Wykazy dla województwa  zachodniopomorskiego

Poniżej prezentujemy do pobrania wykazy podmiotów zaangażowanych w program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa  zachodniopomorskiego.

Autor: Dorota Wojciechowska

Rejestr zmian dla: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2020-01-31
Publikacja w dniu:
2020-01-31
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu:
Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
IT_Redaktor
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d