Rachunki bankowe

Mając na celu sprawną realizację spraw prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp./Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich/ Międzyrzeczu/ Sulęcinie uprzejmie informujemy, że wszelkie wpłaty dokonywane na rzecz Sądu bezwzględnie winny zawierać w tytule wpłaty sygnaturę akt sprawy.
(np. koszty IC 100/15, opłata od wniosku I C 100/15, grzywna II K 100/15)

W przypadku wnoszonych opłat, gdy sygnatura akt nie jest jeszcze znana, należy koniecznie wskazać
Imię i Nazwisko wnioskodawcy oraz Imię i Nazwisko pozwanego lub nazwę pozwanego.
(np. Jan Kowalski przeciwko Janowi Nowakowi)

Zamieszczanie w tytule wpłaty wymienionych wyżej elementów pozwoli na jej szybką identyfikację i wyeliminowanie ewentualnych opóźnień w podejmowaniu przez Sąd czynności, bądź wszczynanie postępowań egzekucyjnych

Wpłaty na grzywny, koszty i opłaty sądowe (dochody):
NBP o/Zielona Góra
78 1010 0055 1113 0050 8100 0000
Wpłaty na poręczenia majątkowe i wadia (depozyty):
BGK O/Zielona Góra
69 1130 1017 0021 1002 8190 0004
Wpłaty na zaliczki do spraw:
NBP o/Zielona Góra
32 1010 1704 0020 2013 9800 0000
Fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej:
BGK o/Zielona Góra
38 1130 1222 0030 2044 5420 0001
NIP Sądu:
596-12-09-459
Regon
000646274-00057

 

Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe